Jelentkezés menete:

Online jelentkezés

Jelentkezés itt. Be kell regisztrálni, és jelentkezni. A jelentkezésnél ki kell választani a School Invest nyelvvizsgahelyét.
Befizetni a megadott határidőig a vizsga és regisztrációs díjat egy utalással a megdadott számlaszámra. A megjegyzés rovatban kérjük feltünteni a jelentkező nevét, a nyelvet, és a típust.
Online jelentkezés esetén a regisztrációs díjból 1000 Ft kedvezményt adunk.

Átutalási adatok

Számlaszám:10103850-13164500-01000003
Számlatulajdonos:School -Invest Alapítvány Batthyány Nyelvvizsgahely, Szigetszentmiklós Csokonai u. 6-14.
Közlemény:Vizsgázó neve, nyelv, tipus (Német C)
Az átutalási bizonylatot kérjük a jelentkezési laphoz mellékeltni.

Halasztás, változtatás

2.8. Abban az esetben, ha a vizsgabeosztás közzétételének napját követően a vizsgázó változtatni kíván a vizsgahelyszínen, azaz másik vizsgahelyen kíván vizsgát tenni, a változtatás eljárási díj-köteles, melynek összege megegyezik a mindenkori halasztás díjjal.
4.1. Adott vizsgaidőszakon belül a honlapon közzétett, vagy a kiértesítésben közölt csoportos vizsgaidőpontokon (írásbeli és hallott szöveg értése) változtatni nem lehet, mivel ezek egy évre előre rögzítettek és így már a jelentkezéskor is ismertek.
4.2. A szóbeli beszélgetés időpontjának változtatását a vizsgázó csak indokolt esetben, írásban kérvényezhet, ami a mindenkori halasztási díj összegével megegyező eljárási díj megfizetéséhez kötött.

5. Vizsgahalasztás

5.1. Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. naptári napon írásban kérheti a vizsga elhalasztását a következő vizsgaidőszakra. 5.2. Abban az esetben, ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát halaszthatja.
5.3. A vizsgázó a következő vizsgaidőszak jelentkezési időszakában köteles újra jelentkezni a halasztási díj befizetésével és a jelentkezési lap kitöltésével.
5.4. Halasztott vizsgát lemondani, vagy ismételt halasztással élni nem lehet. 5.5. Határidőn túli halasztás kizárólag orvosi igazolás bemutatásával fogadható el, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet.
5.6. A halasztás szabályaitól eltérni csak indokolt esetben, írásban benyújtott kérvény alapján, kizárólag a Vizsgaközpont vezetőjének engedélyével lehet.

6. Vizsgalemondás- vizsgadíj visszatérítés

6.1. A vizsgázó a vizsgát legkésőbb az első vizsgaidőpontját megelőző 6. naptári napon mondhatja le. 6.2. A vizsgázó a lemondást kizárólag írásban teheti meg.
6.3. Ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát mondhatja le. 6.4. Lemondás esetén a vizsgázó az általa befizetett vizsgadíj részbeni visszatérítésére jogosult, a csökkentés mértéke a mindenkori halasztási díjjal egyezik meg.
6.5. A visszatérítés átutalással történik.
6.6. Ha a vizsgázó a vizsgát nem mondta le a vizsga időpontja előtt legkésőbb 6 naptári napon túl, és a vizsgán nem jelenik meg, a vizsgadíjból nem tarthat igényt visszatérítésre.
6.7. Határidőn túli lemondás kizárólag orvosi igazolás bemutatásával fogadható el, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet.
6.8. A lemondás szabályaitól eltérni csak indokolt esetben, írásban benyújtott kérvény alapján, kizárólag a Vizsgaközpont vezetőjének engedélyével lehet.